Certifieringar

En produkt från Målmarks ska alltid vara ett säkert val för både konsumenter och miljö. Genom att arbeta enligt ISO-9001 och sträva efter att alltid använda hållbara material, EU-godkända processer och skapa sunda arbetsmiljöer höjer vi marknadens krav på säkerhet och miljövänlighet.

Våra certifieringar

Kvalitet & Säkerhet

Målmarks är kvalitetssäkrad och arbetar enligt ISO-9001.

För att höja vår egna krav på kvalitet använder vi “Packaging Laboratory” på Szechenyi Universitet i Györ, Ungern, för att kvalitets testa alla våra bränsledunkar. Labbet är certifierad enligt ISO och EU-godkänd.

Våra bensindunkar i plast är ADR-godkända från 150kPa till 250kPa, enligt EUs rekommendationer för transport av farligt gods.

Inom en kort framtid även kommer vi även söka ISO/TS16949 för att kunna leverera varor till transportindustrin.

Hållbarhet & miljö

Att arbeta med plast kommer med ett stort ansvar.

För att förbättra våra tillverkningsprocesser och säkerställa att miljöpåverkan från våra produkter är minimal, kommer vi att söka miljöcertifiering enligt ISO 14001 under 2017.