Certifieringar

En produkt från Målmarks ska alltid vara ett säkert val för både konsumenter och miljö. Genom att arbeta enligt ISO-9001 och sträva efter att alltid använda hållbara material, EU-godkända processer och skapa sunda arbetsmiljöer höjer vi marknadens krav på säkerhet och miljövänlighet.

Våra certifieringar

Kvalitet & Säkerhet

Målmarks är kvalitetssäkrad och arbetar enligt ISO-9001.

För att höja vår egna krav på kvalitet använder vi “Packaging Laboratory” på Szechenyi Universitet i Györ, Ungern, för att kvalitets testa alla våra bränsledunkar. Labbet är certifierad enligt ISO och EU-godkänd.

Våra bensindunkar i plast är ADR-godkända från 150kPa till 250kPa, enligt EUs rekommendationer för transport av farligt gods.

Inom en kort framtid även kommer vi även söka ISO/TS16949 för att kunna leverera varor till transportindustrin.

Hållbarhet & miljö

Att arbeta med plast kommer med ett stort ansvar.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och arbetar ständigt för att säkerställa att miljöpåverkan från våra produkter är minimal.