HÅLLBARHET

Tack vare att vi har egen produktion har vi också både inblick och kontroll vilket säkrar kvalitén.

Vår fabrik i Ungern är certifierad enligt ISO 14001, en standard för att arbeta efter att minska miljöpåverkan.

I vår produktion använder vi högdensitetspolyeten, HDPE plast. Positiva egenskaper för HDPE är att det är möjligt att göra livsmedelsgodkänt och har god beständighet mot fukt och kemikalier, det finns även bra möjligheter att återvinna plast. 

Restmaterial av plast som blir över under produktionen säljer vi för att kunna användas till nya produkter, vi jobbar för att minska svinn och spill för att så mycket av materialet ska komma till användning. Vår anläggningschef Lajos Simon tillsammans med vår produktions och kvalitetschef Péter Puskás leder arbetet i fabriken och arbetar ständigt för fortsatt kvalitet och ett hållbart arbetssätt, fabriken är certifierad enligt ISO 9001 som är ett kvalitetsledningssystem.

Om du är intresserad av produkter gjorda av bioplast och/eller PCR (post-consumer Recycled) kontakta oss.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm